Raporty

Polska Liga Esportowa od początku stawia na jasną i klarowną komunikację z odbiorcami, kierując się przy tym trzema kluczowymi filarami firmy: Play, Learn i Enjoy. W tym celu regularnie od 2021 roku publikujemy raport roczny, w którym przedstawiamy najważniejsze kwestie i realizacje PLE w danym okresie.