Kontakt

Polska Liga Esportowa S.A. Zaniemyska 5
Warszawa 02-939
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000840970,
NIP: 1133014349,
REGON: 386063866,
kapitał zakładowy: 153 934,17 ZŁ
office@polskaligaesportowa.pl