Aktualnosci 2023.11.08

Polska Liga Esportowa nagrodzona brązowym Effie Award za kampanię "HEINZ PLE ALL-STAR"

Polska Liga Esportowa z dumą ogłasza, że otrzymała nagrodę Brązowego Effie Award w kategorii “Smart Budget” za innowacyjną kampanię "HEINZ PLE ALL-STAR". Kampania, zrealizowana na zlecenie marki HEINZ, przy współpracy z agencją Ancymony, zdobyła uznanie za nowatorskie podejście do angażowania społeczności gamingowej i esportowej.

Inspirowana tradycją wydarzeń ALL-STAR w amerykańskich grach zespołowych, kampania "HEINZ PLE ALL-STAR" doskonale połączyła elementy plebiscytu, wydarzenia, tworzenia treści oraz rywalizacji, prezentując najlepszych zawodników PGE Dywizji Mistrzowskiej PLE. Inicjatywa nie tylko zachwyciła społeczność graczy, ale także wyznaczyła nowe trendy w branży gamingowej i esportowej na rok 2023.

"Jestem niezmiernie zadowolony, że nasza kampania HEINZ PLE ALL-STAR, realizowana na zlecenie marki HEINZ, została uhonorowana Brązowym Effie Award w konkursie Effie Awards Poland. To ogromne wyróżnienie, dlatego składam serdeczne gratulacje moim współpracownikom oraz partnerom z marki HEINZ i agencji Ancymony. Cieszę się, że gaming i esport odgrywają coraz większą rolę we współczesnym marketingu, angażując odbiorców i wyznaczając trendy dla całej branży."" - mówi Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej

Effie Poland to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim świecie marketingu, które wyróżnia najskuteczniejsze strategie, kampanie oraz rozwiązania marketingowe. Tegoroczne jury obradowało pod przewodnictwem Magdaleny Kotlarczyk, dyrektorki Google Polska.

POLISH ESPORTS LEAGUE AWARDED THE BRONZE EFFIE AWARD FOR THE "HEINZ PLE ALL-STAR" CAMPAIGN

Polish Esport League is proud to announce that it has received a Bronze Effie Award in the "Smart Budget" category for its innovative "HEINZ PLE ALL-STAR" campaign. The campaign, commissioned by the HEINZ brand in collaboration with agency Ancymony, won recognition for its innovative approach to engaging the gaming and esports community.

Inspired by the tradition of ALL-STAR events in American team games, the "HEINZ PLE ALL-STAR" campaign perfectly combined elements of the plebiscite, event, content creation, and competition, showcasing the best players of PGE Masters Division PLE. The initiative not only delighted the gaming community but also set new trends in the gaming and esports industry for 2023.

"I am extremely pleased that our HEINZ PLE ALL-STAR campaign, commissioned by the HEINZ brand, has been honored with a Bronze Effie Award at the Effie Awards Poland. This is a huge honor, and I extend my sincere congratulations to my colleagues and partners from the HEINZ brand and Ancymony agency. I'm glad that gaming and esports are playing an increasingly important role in modern marketing, engaging audiences, and setting trends for the entire industry." - says Paweł Kowalczyk, CEO of the Polish Esport League

Effie Poland is one of the most important events in the polish marketing world, which recognizes the most effective strategies, campaigns, and marketing solutions. This year's jury deliberated under the chairmanship of Magdalena Kotlarczyk, director of Google Poland.