Aktualnosci 2023.04.05

Polska Liga Esportowa rozpoczyna współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Polska Liga Esportowa ma zaszczyt ogłosić nawiązanie współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filią Białej Podlaskiej. Oba podmioty będa współpracować w aspektach dydaktyczno-naukowych.

Celem współpracy jest rozwój i promocja sportów elektronicznych w Polsce, edukacja nowych specjalistów w tej dziedzinie, ale również promowanie kierunku e-sport, który od dwóch lat prowadzony jest w uczelni w Białej Podlaskiej. Polska Liga Esportowa obejmie patronatem kierunek studiów e-sport, będzie odpowiedzialna za współorganizację warsztatów edukacyjnych, praktyk zawodowych i promocję idei podejmowania studiów wśród graczy.

“Polska Liga Esportowa jako lider branży musi dbać o edukację młodzieży w temacie sportów elektronicznych. Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego to naturalny, ale i kolejny przykład naszych działań pokazujących, że sport i esport mogą się uzupełniać i wzajemnie napędzać. Mam nadzieję, że efektem współpracy z uczelnią będzie rozwój badawczy w sportach elektronicznych i wykreowanie nowej kadry specjalistów. Chcemy stworzyć młodym ludziom nowe możliwości do rozwoju i realizacji ich pasji” - mówi Paweł Kowalczyk, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej.

Na zdjęciu Paweł Kowalczyk (Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej i Hubert Makaruk, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia AWF Biała Podlaska.

„Nawiązanie współpracy z Polską Ligą Esportową to kolejny krok w rozwoju naszego kierunku i rezultat szeroko prowadzonej działalności projakościowej w uczelni. Podpisanie umowy patronackiej z Polską Ligą Esportową – liderem branży – gwarantuje jakość kształcenia, w tym kształcenia praktycznego i popularyzowania nauki w obszarze esportu. Nawiązana współpraca ma charakter wielokierunkowy począwszy od wspomagania procesu wszechstronnego przygotowania e-sportowców, organizowania wykładów, warsztatów, szkoleń dla e-sportowców przez naszych nauczycieli akademickich, udostępniania bazy dydaktycznej Filii w celu realizacji zajęć specjalistycznych, praktycznych, teoretycznych oraz eventów czy wreszcie propagowania idei podejmowania studiów wyższych przez zawodników PLE w Filii AWF w Białej Podlaskiej” – tłumaczy dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

“Do naszych działań produktowych dodajemy innowacyjną uczelnię, która prowadzi edukację i badania w temacie esportu. Chcemy współpracować przy warsztatach, konferencjach i zajęciach dydaktycznych dla studentów, ale również mamy w planach event edukacyjno-esportowy, w ramach rozgrywek PGE Nowy Poziom PLE” - mówi Adam Gil, Head of Esports Polskiej Ligi Esportowej.

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej jest uczelnią z 50-letnią tradycją, a kierunek e-sport to innowacyjne w skali krajowej 3-letnie studia pozwalające na uzyskanie dyplomu licencjata z zakresu sportów elektronicznych oraz nabycie i podniesienie kluczowych kompetencji dla przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

Polska Liga Esportowa to lider branży esportowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat tworzy na polskiej scenie elitarne turnieje esportowe, w których uczestniczą najlepsi zawodnicy w kraju. W ekosystemie Polskiej Ligi Esportowej jest ponad 12 tysięcy zawodników.