Aktualnosci 2024.05.10

Zmiany w VALORANT EAST: UNITED! Zapisz się do rywalizacji!

W kwietniu zakończył się pierwszy split VALORANT EAST: UNITED. Do tego prestiżowego turnieju, gromadzącego najlepsze amatorskie i półprofesjonalne drużyny z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przystąpiły zespoły z 23 krajów. Po kilku miesiącach zmaganiach zwyciężyła drużyna trashcan. Teraz nadszedł czas na odświeżenie formatu ligi!

English version of the message below

W nadchodzącym splicie na graczy czeka wiele innowacji. Zamiast cotygodniowych zmagań, drużyny będą rywalizować w formacie ligowym, który został podzielony na dwa turnieje. Każdy z nich składa się z fazy zasadniczej oraz play-off, w których drużyny będą walczyć o nagrody o łącznej wartości 12000 dolarów oraz punkty do ogólnej klasyfikacji. To właśnie one, po zakończeniu obu turniejów, będą decydować o nagrodzeniu najlepszych trzech zespołów, zaproszeniem do finałów drugiego splitu VALORANT EAST: UNITED.

FAZA ZASADNICZA i PLAY-OFF

Pierwszy turniej rozpocznie się 16 maja, a do tego czasu każda drużyna ma możliwość zgłoszenia swojego udziału. Istotne jest, że uczestnictwo w rozgrywkach jest całkowicie bezpłatne. Zgodnie z regulaminem, każda zgłoszona drużyna rozegra przynajmniej osiem spotkań w formacie Best-Of-Three, czyli do dwóch wygranych map. Następnie, najlepsze osiem drużyn awansuje do fazy play-off, gdzie będą rywalizować w drabince podwójnej eliminacji o nagrody pieniężne i punkty do klasyfikacji ogólnej. Drugi turniej wystartuje 17 czerwca.

Link do zapisów znajduje się tutaj.

TURNIEJ OSTATNIEJ SZANSY

Po zakończeniu obu turniejów, każda drużyna będzie mogła zgłosić się do turnieju ostatniej szansy, którego zwycięzca zapewni sobie udział w finałach drugiego splitu.

FINAŁY 2. SPLITU

Trzy drużyny z największą liczbą punktów zgromadzonych po dwóch turniejach oraz zwycięzca rozgrywek ostatniej szansy, uzyskają awans na finały drugiego splitu VALORANT EAST: UNITED. Stawką będą nagrody z puli 7500 dolarów oraz dwa miejsca w turnieju promocyjnym, który daje możliwość awansu do największych profesjonalnych rozgrywek w regionie - VALORANT Challengers East: Surge.

TRANSMISJA

Po raz pierwszy w historii rozgrywek podjęto decyzję o udostępnieniu bezpłatnych praw do transmisji spotkań. Oznacza to, że każdy gracz, komentator lub drużyna ma możliwość przeprowadzenia własnej transmisji z wybranego meczu fazy zasadniczej, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami ligi. Oficjalna transmisja Polskiej Ligi Esportowej odbędzie się z fazy play-off, turnieju ostatniej szansy oraz finałów splitu na kanale twitch.tv/veu_gg.

Organizatorami rozgrywek VALORANT EAST: UNITED jest Polska Liga Esportowa oraz Riot Games. Partnerem rozgrywek jest RIB.GG.

In April, the first split of the VALORANT EAST: UNITED concluded. Twenty-three countries from across Central and Eastern Europe, gathering the best amateur and semi-professional squads from the region, competed in this prestigious tournament. After several months of battles, the team trashcan emerged victorious. Now it's time to refresh the league format!

In the upcoming split, players can expect many innovations. Instead of weekly contests, teams will compete in a league format, divided into two equal tournaments. Each tournament consists of a regular phase and playoffs, where teams will fight for prizes totaling $12,000 and points towards the overall standings. It's these points that, at the end of both tournaments, will determine the top three teams invited to the finals of the second split of the VALORANT EAST: UNITED.

REGULAR PHASE and PLAYOFFS

The first tournament will commence on May 16th, and until then, every team has the opportunity to register. Participation in the tournament is entirely free. According to the regulations, each registered team will play at least eight matches in a Best-Of-Three format, meaning up to two won maps. Subsequently, the top eight teams will advance to the playoff phase, where they will compete in a double-elimination bracket. The second tournament will start on June 17th.

The registration link here: https://bit.ly/VEU_league

LAST CHANCE QUALIFIER

After the conclusion of both tournaments, every team will have the chance to apply for the last chance tournament, where the winner secures a spot in the finals of the second split.

SPLIT 2 FINALS

The three teams with the highest total points accumulated after both tournaments, along with the winner of the last chance playoffs, will advance to the finals of the second split of the VALORANT EAST: UNITED. The stakes include prizes from a pool of 7500 dollars and two spots in the promotional tournament, which offer the opportunity to advance to the major professional tournaments in the region - VALORANT Challengers East: Surge.

BROADCAST

For the first time in the history of the competition, a decision has been made to provide free broadcasting rights to matches. This means that any player, commentator, or team has the opportunity to conduct their own broadcast of a selected match from the regular phase, after prior agreement with the league organizers. The official broadcast of the Polish Esports League will cover the playoffs phase, the last chance tournament, and the finals of the split on the channel twitch.tv/veu_gg.


The organizers of the VALORANT EAST: UNITED competition are the Polish Esports League and Riot Games. The tournament partner is RIB.GG.