Aktualnosci 2021.01.19

Raport Polskiej Ligi Esportowej 2020 PL/EN

Transparentność naszych działań i ich rzetelne monitorowanie są dla nas bardzo ważne. Cały nacisk, jaki kładziemy na te kwestie jako spółka zaowocował powstaniem szerokiej publikacji, raportującej obecność nowej odsłony PLE na scenie w 2020 roku.

Możecie zapoznać się z biznesową stroną Polskiej Ligi Esportowej, jej strukturą, a także motywami i wynikami jej przedsięwzięć. To lektura nie tylko dla pasjonatów, ale też potencjalnych inwestorów, ludzi poszukujących możliwości rozwoju zawodowego w esporcie, czy laików chcących zrozumieć zasady funkcjonowania takiego podmiotu jak PLE. Jesteśmy bardzo dumni z takiego rezultatu naszej wspólnej pracy, stąd też nie możemy się doczekać Waszych opinii!

Miłej lektury!

Raport dostępny jest TUTAJ!

Transparency of our activities and their reliable monitoring are the most important to us. All the emphasis we put on these issues as a company resulted in the creation of a wide publication reporting the presence of the new Polish Esports League on the market in 2020.

You can learn all about the business side of the Polish Esports League, its structure, as well as the motives and results of its undertakings. It's a publication not only for enthusiasts, but also potential investors, people seeking professional development opportunities in esport, or laymen who want to understand the principles of operating an entity such as PLE. We are very proud of this result of our joint work, therefore we are looking forward to your feedback!

Enjoy reading!

For English version click HERE!