Aktualnosci 2021.12.20

[ENG BELOW] Polska Liga Esportowa oficjalnym organizatorem rozgrywek VALORANT w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej!

ENGLISH VERSION BELOW

Polska Liga Esportowa S.A. to czołowy organizator rozgrywek esportowych w Polsce. po re-launchu w 2020 roku marka zaskakuje innowacjami i stawia na profesjonalizację polskiej sceny esportowej. Spółka wygrała właśnie przetarg na organizację oficjalnych, globalnych rozgrywek VALORANT Regional Circuit w Europie środkowo-wschodniej i będzie ich wyłącznym operatorem przez najbliższe 3 lata.

KIERUNEK: EUROPA

PLE wytycza sobie kolejne cele, jakie chce osiągać w świecie VALORANT. Po zaznaczeniu międzynarodowych aspiracji, które wybrzmiały w trakcie walki w dwóch sezonach PLE.GG: VALORANT Nations Circuit - ligi zrzeszającej najlepsze drużyny z Polski, Czech czy krajów bałkańskich - przyszedł czas na kolejne wyzwanie. PLE będzie wyłącznym operatorem, wybranym przez studio Riot Games do przeprowadzania i zarządzania rozgrywkami we wszystkich 20 krajach, należących do VALORANT Rregional Circuit. Kraje te zostaną rozlokowane w czterech klastrach, uwzględniających położenie geograficzne.

NIEZWYKLE ISTOTNY CEL

Po niedawnym sukcesie polskich graczy - zwycięstwie grających w barwach Acend zeek’a i starxo na Mistrzostwach Świata - możliwość stworzenia środowiska wspierającego rozwój kolejnej fali graczy w Polsce i Europie jest nobilitacją i bardzo istotną misją do spełnienia. Jednym z głównych celów VRC jest stworzenie gruntu do rozwoju dla przyszłych gwiazd międzynarodowej sceny. Kandydatów natomiast, w tej zyskującej na popularności z dnia na dzień grze z pewnością nie zabraknie.

W VRC MIEJSCE ZNAJDZIE KAŻDY

VALORANT Regional Circuit to międzynarodowa struktura rozgrywek, która stanie się bazą do kreowania przyszłych gwiazd międzynarodowego esportu. Swoje umiejętności będzie mógł tu pokazać każdy gracz - niezależnie od poziomu zaawansowania. VRC ma być bowiem pierwszym elementem zgranego ekosystemu, stworzonego przez twórców gry, studio Riot Games. Zawodnicy będą wspinać się po poszczególnych szczeblach - począwszy od walki w domowym zaciszu, poprzez kwartalne finały, aż do wielkiej nagrody - awansu do turnieju wyższej rangi i otwarcia furtki do kariery progamera. O wizji i założeniach VRC, opowiada w imieniu PLE ambasador projektu w Polsce, Krystian “TERP” Terpiński w materiale zapowiadającym rozgrywki.

KOMPLEKSOWA STRUKTURA RYWALIZACJI

Punktem startowym będą HUBy, w których drużyny będą mogły rywalizować o pozycję w rankingu tygodniowym. Na jego podstawie, najlepsze teamy dostaną przepustkę na weekendowe finały. Dodatkową osią walki będzie HUB solo, z którego pięciu najlepszych zawodników, połączonych w drużynę, zakwalifikuje się do rozgrywki pucharowej, której stawkę uzupełnią zaproszone do tego etapu drużyny. Stawka biorąca udział w tym etapie, wynagrodzona zostanie punktami, odpowiednio do zajętych miejsc. Te z kolei, będą bardzo pomocne w uzyskaniu prawa startu w finałach miesiąca, skąd prosta droga do ostatniego, kulminacyjnego etapu. Cykl rozgrywkowy zakończony bowiem zostanie finałami, docelowo rozgrywanymi w formule offline w jednym ze zrzeszonych w ramach struktur VRC krajów, zaczynając od Polski. Rywalizacja w ramach VALORANT Regional Circuit będzie odbywać się w splitach. Każdy z nich ma trwać dwa miesiące.

VALORANT to tytuł od developera Riot Games, autora m.in. League of Legends - jednego z najpopularniejszych tytułów esportowych na świecie. Gra, mimo bycia na rynku od ponad 12 lat, wciąż notuje fenomenalne wyniki - w 2021 roku, w League of Legends grało co miesiąc średnio 115 milionów graczy. Graczy VALORANT natomiast, stale przybywa - pula 3 milionów graczy w maju 2020 roku zwiększyła się przeszło czterokrotnie, szybując do przeszło 13,5 miliona w listopadzie 2021 roku


Polish Esports League and Riot Games together for the next 3 years!

The next year will bring a lot of innovation in the field of VALORANT competition in the Polish Esports League. One of the company's flagship products will be the international game system, which will enable players to take the first significant steps on the esports career path. VALORANT Regional Circuit project enters the game!

VRC: A PLACE FOR EVERYONE

VALORANT Regional Circuit (VRC) is a competition system that was created and profiled for players of all skill levels: amateurs, semi-pro and experienced players who want to find the right path to full professionalism. The future heroes of the scene will be able to achieve this thanks to an organized, bottom-up structure, ranging from playing at home to final games with high financial prizes. The reach and range of VRC will cover 20 European countries.

COMPREHENSIVE COMPETITION STRUCTURE

The starting point will be HUBs where teams will be able to compete for a position in weekly ranking. On its basis, the best teams will be awarded with a pass to the weekend finals. An additional axis of the fight will be the solo HUB, from which the top five players will be formed into a team and will compete in the finals in which the field of teams will be supplemented by those invited to this stage.

The teams involved in this stage will be rewarded with points, according to the final standings. These, on the other hand, will be very helpful in obtaining the right to start in the finals of the month, from where the path to the last, final stage is short.The game cycle will end with big finals, ultimately played in the offline formula in one of the associated in VRC countries, starting with Poland. Competition within the VALORANT Regional Circuit will be held in splits. Each of them is to last two months.

CLEARLY DEFINED, IMPORTANT PURPOSE

The Polish Esports League has been selected by Riot Games as the exclusive operator of VALORANT Regional Circuit. After the recent success of the polish players from Acend: zeek and starxo at the World Championships - the possibility of creating an environment that supports development of the next wave of players in Poland and Europe is an ennoblement and a very important mission to fulfill. One of the main goals of VRC is to create the ground for the development of future stars of the international scene.

WHEN and WHO?

The competition within the VALORANT Regional Circuit will start at the end of January 2022. Apart from the organizers themselves, many content creators, such as streamers and casters, will be involved in the development of the structures in all participating regions. Krystian ‘TERP’ Terpiński will be the Polish ambassador in the VRC world.