Aktualnosci 2021.06.02

KTO OGLĄDA ROZGRYWKI POLSKIEJ LIGI ESPORTOWEJ? WYNIKI RAPORTU

Ponad 96% kibiców oglądających rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej to mężczyźni, najczęściej poniżej 25 roku życia, posiadający średnie wykształcenie, którzy w 87% przypadków regularnie grają w gry. W specjalnym raporcie „Badanie profilu kibica i wizerunku rozgrywek” przygotowanym przez Sponsoring Insight na zlecenie Polskiej Ligi Esportowej badano m.in. częstotliwość gry na komputerze, ocenę transmisji meczowych oraz rozpoznawalność sponsorów. Zaprezentowane wyniki pozwalają nie tylko lepiej poznać oczekiwania i preferencje kibiców, ale również ich zdanie na temat oglądanych rozgrywek. Ponadto analiza zachowań konsumenckich udowadnia, że fani doceniają wspieranie esportu przez sponsorów i chętniej korzystają z ich produktów. Kto zatem ogląda Polską Ligę Esportową?

PROFIL ANKIETOWANYCH

Zaledwie 3,5% ankietowanych to kobiety, zdecydowaną większość, czyli 96,5% respondentów stanowią mężczyźni. 41,6% wszystkich uczestników badania wskazało przedział wiekowy 18-24 lat, 35,3% 25-34 lat, 13,3% jest poniżej 18 roku życia, z kolei odpowiedź „35-44” zaznaczyło nieco ponad 8%. 43,5% uczestników badania posiada wykształcenie średnie, a 32,5% wyższe.

Rys. 1. Struktura badania

Respondenci to głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego. Ankietowani mieszkają przede wszystkim w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (42,7%) i deklarują swój stan cywilny jako panna/kawaler (77,6%). Największe zróżnicowanie odpowiedzi widać wyraźnie w pytaniu dotyczącym zarobków. 20% ankietowanych zaznaczyło, że ich przychód oscyluje w przedziale 3000-4000 zł i prawie tyle samo osób odmówiło odpowiedzi.

Rys. 2. Struktura badania

Ponadto 86,7% badanych odpowiedziało, że regularnie gra w gry komputerowe i świat esportu nie jest im obcy. Wyłącznie rekreacyjnie temat gier traktuje 12,2% ankietowanych. 26,7% odbiorców zaznaczyło, że ogląda każdy mecz ulubionej organizacji, a 31% przynajmniej raz w miesiącu. Odpowiedzi „rzadziej niż raz w miesiącu” oraz „tylko przy okazji fazy play-off” otrzymały tyle samo głosów, co przełożyło się na wynik 11,4%.

Rys. 3. Częstotliwość gry na komputerze

TRANSMISJA ROZGRYWEK

Najczęściej wybieraną platformą do oglądania meczów jest Twitch (76,6%). Oglądający docenili głównie oprawę graficzną (3,79), następnie jakość obrazu (3,96) dynamikę transmisji (3,69) oraz komentarz (3,66), wysoko oceniając te elementy transmisji w pięciopunktowej skali. Jako powód rezygnacji z transmisji wskazano przede wszystkim inną formę spędzania wolnego czasu (52,5%) oraz zobowiązania domowe i rodzinne (49,8%).

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Portale o tematyce esportowej są głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat Polskiej Ligi Esportowej (54,1%). W dalszym kolejności ankietowani sięgają kolejno do esportowych mediów społecznościowych (52,2%), kanałów social media PLE (49%) i organizacji (38,4%). Ponadto ankietowani wskazali, że aktualności dotyczące Polskiej Ligi Esportowej powinny pojawiać się po każdej kolejce (47.8%), a nawet każdego dnia (36,1%).

Rys. 4. Informacje na temat Polskiej Ligi Esportowej

ROZPOZNAWALNOŚĆ SPONSORÓW

Analiza rozpoznawalności spontanicznej pozwala stwierdzić, że respondenci spośród wszystkich sponsorów Polskiej Ligi Esportowej najbardziej kojarzą: PGE Polską Grupę Energetyczną (27,8%), Lotto (23,5%), Red Bull (14,5%), eWinner (12,5%), LG (12,2%), Logitech (10,6%), Sokołów (6,3%) oraz przeglądarkę Opera (5,1%). Na pierwszy miejscu wyników rozpoznawalności wspomaganej również znajduje się PGE Polska Grupa Energetyczna (43,5%). Nieco inaczej prezentują się jednak kolejne pozycje. Jako drugą markę najbardziej kojarzoną z Polską Ligą Esportową ankietowani wskazali Red Bull (40,4%), eWinner (39,6) i Lotto (38,4%). Następne pozycje zajmują odpowiednio: Logitech (30,6%), Sokołów (26,7%) oraz LG (23,5%) i Opera (21,2%).

Rys. 5. Rozpoznawalność sponsorów

Największą widoczność w ocenie respondentów zyskują działania partnerów w mediach społecznościowych (44,3%), tyle samo punktów procentowych, czyli po 32,3%, uzyskały zarówno spoty reklamowe, jak i akcje promocyjne organizowane wspólnie z Polską Ligą Esportową. Obecność produktów sponsorów w studiu meczowym jest widoczna dla 30,6% ankietowanych. Nieco niżej oceniono działania influencerów (30,2%). 27,5% odpowiadających zaznaczyło, że fakt sponsoringu Polskiej Ligi Esportowej sprawia, że są bardziej skłonni do zakupu bądź skorzystania z usług partnerów rozgrywek. Dodatkowo oceniając postawy wobec sponsorów 50,6% ankietowanych przyznało, że kupuje na co dzień produkty dostępne w ich ofercie. Fakt sponsorowania rozgrywek przez daną firmę wpływa zdecydowanie pozytywnie na ocenę jej wizerunku w przypadku 69,4% respondentów, neutralnie według 26,3% z nich oraz negatywnie dla zaledwie 4,3% kibiców. Ponadto 33,7% ankietowanych przyznało, że korzysta ze sprzętu informatycznego Logitech, a 14,5% LG.

Przypomnijmy, że ankieta przeprowadzona została na początku startu sezonu wiosennego obu dywizji flagowego produktu Polskiej Ligi Esportowej, czyli rozgrywek CS:GO: PGE Dywizji Mistrzowskiej oraz LOTTO Dywizji Profesjonalnej i tym samym na początku działań z partnerami. Kolejny etap badania pozwoli sprawdzić, jak wspólnie działania zmieniły rozpoznawalność i postrzeganie partnerów.

METODOLOGIA BADANIA

Podstawą opracowania raportu było badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAWI (standaryzowanych, wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych), przeprowadzone w dniach 31 marca-14 kwietnia 2021 r. Celem przeprowadzenia badania była analiza opinii kibiców rozgrywek na temat zagadnień dotyczących zainteresowania Polską Ligą Esportową, działań promocyjnych, postaw wobec sponsorów rozgrywek oraz postaw konsumenckich. Wywiady dystrybuowane były do grupy kibiców Polskiej Ligi Esportowej za pomocą kanałów własnych rozgrywek w mediach społecznościowych. Wielkość próby nie była określona z góry. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 255 respondentów.

Raport „Polska Liga Esportowa. Badanie profilu kibica i wizerunku rozgrywek” uwzględniający zdanie fanów, z którymi wspólnie tworzymy i rozwijamy historię polskiego esportu, stanowi istotny kamień milowy na drodze do jego kształtowania i profesjonalizacji. Działania te nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia partnerów tytularnych obu dywizji oraz wszystkich sponsorów zaangażowanych w rozwój szeroko pojętego gamingu: eWinner, LG, Red Bull, Opera GX, Sokołów i Logitech.