Grzegorz Dziamałek

SZPERO

Urodzony 06/06/1991
Zawodnik od