Karol Zieliński -

REVxD

Urodzony -2004
Zawodnik od -